Flexibele roosterplanning: goed voor cliënten, patiënten en personeel

Met flexibele roosterplanning een evenwicht vinden tussen cliënten, patiënten en personeel

De toekomst vormgeven met flexibele werktijden
Digitale dienstplanningen, self services, wensroosters, flexibele diensten en invalpools helpen kleine en grote organisaties binnen de gezondheidszorg om hun werkomgeving toekomstgericht te maken. Tegelijkertijd garandeert een goed tijdmanagement dat er genoeg zorgcapaciteit beschikbaar waar nodig, en dat de personeelsinzet zo rendabel mogelijk is.

Ziekenhuizen, zorginstellingen en maatschappelijke dienstverleners kiezen voor ATOSS. Een selectie van onze klanten.

Workforce Management zorgt voor gezonde werkomstandigheden in de zorg 

Ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en maatschappelijke diensten hebben geen goede reputatie op de arbeidsmarkt. Het gevolg: personeelstekort, en een gebrekkige zorgkwaliteit. Vanuit de overheid zijn er eisen voor minimale bezettingen. Workforce Management helpt de gezondheidszorg om hieraan te voldoen en om tegelijkertijd personeelsvriendelijkere arbeidsvoorwaarden aan te bieden. 

ATOSS Kunde Klinikum Saarbrücken

Met onze software is het heel eenvoudig om innovatieve, personeelsvriendelijke werkconcepten in te voeren, en om mensen in te roosteren volgens de vereisten vanuit de relevante wetgeving of de CAO. We zijn optimaal voorbereid voor een moderne dienstenplanning.”

Thomas Hesse
Hoofd personeel, Klinikum Saarbrücken

Betrouwbare en eerlijke indeling van werktijden  

Met digitaal Workforce Management kunnen diensten en roosters vroeg worden vastgelegd, zodat de artsen en het verzorgend personeel ook hun vrije tijd betrouwbaar kunnen plannen. De software houdt hierbij direct rekening met voorkeurstijden en -diensten. Bovendien kunnen collega's onderling diensten ruilen via apps en self services, wat de flexibiliteit nog eens extra verhoogt. 

Altijd voldoen aan wetten, regels, CAO's en akkoorden 


Het systeem houdt automatisch rekening met de relevante wet- en regelgeving, CAO's en bedrijfsakkoorden. Zo is compliance direct ingebouwd in het tijdmanagement. Als een overtreding dreigt, ontvangt de planner of roostermaker automatisch een waarschuwing, bijvoorbeeld als een urengrens wordt overschreden of een bezettingsgraad wordt onderschreden. Statistieken uit het ziekenhuisinformatiesysteem worden iedere dag verwerkt in correcties. 

Personeelsinzet die aansluit op medische processen 

Zorgmanagers en afdelingsleiders kunnen hun teams flexibel inplannen voor specifieke werkplekken en werkzaamheden, medische apparatuur en gewone of onregelmatige diensten. Bij het opstellen van de roosters zijn standaard werktijden en diensten, kwalificaties, urensaldo's en individuele roosterwensen transparant beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om efficiënt en economisch zinvol om te gaan met schommelingen in de capaciteitsbehoefte, zoals die bijvoorbeeld veel voorkomen binnen de chirurgie en anesthesie. 
 

Branchen Gesundheit

Werktijden van medisch personeel per app registreren 

Ook als het gaat om urenregistratie, stijgt de administratielast. Ziekenhuizen moeten de aanwezigheid van artsen elektronisch registreren en documenteren. Self services en apps helpen om dit CAO-conform voor elkaar te krijgen, zonder extra trainingstijd. Artsen kunnen hun urenregistratie, aanvragen en goedkeuringen en correcties handig digitaal verwerken. 

Verpleging en verzorging met welzijnsfactor 


Gekwalificeerd personeel staat vaak 24 uur per dag klaar voor patiënten, cliënten en bewoners. Deze professionals verlenen zorg bij mensen thuis, in revalidatieklinieken en instellingen. Ze helpen in de keuken, geven behandelingen, organiseren zorg. Dag en nacht grijpen honderden roosters met verschillende werktijden en diensten in elkaar, met vaste medewerkers, invalkrachten en alles ertussen. Dit vraagt om flexibiliteit. Workforce Management ondersteunt deze complexiteit en levert de benodigde flexibiliteit met digitale roostering, mobiele urenregistratie en geautomatiseerde workflows. Dit bevrijdt zorgverleners en HR-medewerkers van een significante administratieve last. En hierdoor blijft er tijd over voor het echte werk. 

Managementgegevens met één druk op de knop 


De ATOSS Connector draagt geselecteerde gegevens direct over aan je systeem voor Business Intelligence. Zo kan je krachtige rapporten laten opstellen met één druk op de knop, of het nu gaat om urensaldi, overuren, vakantiedagen of ontwikkelingen in het ziekteverzuim. Ook de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand of overzichten van kwalificaties en trainingen zijn direct beschikbaar. Dit geeft afdelingshoofden, zorgmanagers, leidinggevenden en directieleden een stevige basis om betere beslissingen te nemen, en het ondersteunt efficiënte controlling. 
 

ATOSS Medical Solution

De voordelen in een oogopslag:

  • Tijdplanning met het oog op patiënten resp. cliënten 
  • Planbare, eerlijke werktijden
  • Teams meer betrokken bij HR-processen 
  • Meer invloed door ruilbeurs en wensroosters
  • Diensten die voldoen aan alle wet- en regelgeving 
  • Tijdregistratie met volledige compliance 
  • Hogere zorgkwaliteit en meer rendement

Wij adviseren je graag

  • Aanvraag
  • Callback
  • Contact