Strategische personeelsplanning voor concurrentievoordeel op de lange termijn

Wie faalt om te plannen, plant om te falen

Het is een bekende uitspraak van Benjamin Franklin, één van de grondleggers van de Verenigde Staten. Hij wist hoe belangrijk het is om de lange termijn in het oog te houden. Strategische personeelsplanning is één van de doorslaggevende componenten binnen het Workforce Management om concurrerend te blijven, het gebrek aan vakmensen tegen te gaan en toekomstbestendige werkmodellen te ontwikkelen en te visualiseren.

Een toekomstbestendige opbouw van het personeelsbestand vormgeven

Bain & Company heeft de optimalisatie van het personeelsbestand en de personeelsplanning aangewezen als één van de centrale trends op de werkvloer van nu. Een gebalanceerde en belastbare personeelsstructuur is hierbij essentieel voor succes. Hierbij kan je onder andere denken aan een uitgewogen combinatie van fulltimers, parttimers en ondersteunende schil, met complementaire beschikbaarheden, werktijdmodellen en kwalificaties. Daarnaast moeten bedrijven voortdurend zorgen voor passende leidinggevende structuren en doorstroming, door regelmatig de mix van lager, midden- en hoger management aan te passen. Zo zijn ze ook op de lange termijn in staat om piekdrukte te verwerken en kunnen ze vroeg inspelen op strategische veranderingen in hun bedrijfsmodel. 

ATOSS Kunde Deutsche Telekom

Positieve winkelervaringen voor onze klanten, aantrekkelijke werktijden voor onze medewerkers - digitaal workforce management ondersteunt ons optimaal bij beide strategische doelen.

Oliver Gerz
Division Manager Retail Solutions, Deutsche Telekom Verkoop particuliere klanten

Strategische capaciteitsplanning

Bedrijven hebben nog een andere uitdaging als het gaat om de personeelsplanning: de personeelscapaciteit en de behoefte moeten zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Hierbij moeten ze effectief en efficiënt inspelen op wisselende opdrachtvolumes in volatiele markten en schommelende hoeveelheden bezoekers en klanten. Krachtige algoritmes en hoogwaardige data helpen om te anticiperen op een hogere vraag en passende maatregelen te nemen in de personeelsplanning. Het resultaat: blijvend minder personeelskosten, een hogere omzet en een stijging van het serviceniveau.  

Flexibiliteit vergroten en vaardigheden uitbreiden

Als de jaarplanning voor vakanties of de hoeveelheid werkuren door het jaar heen aansluiten op de hoeveelheid werk, kan een bedrijf een stuk flexibeler werken. Het personeel maakt meetbaar minder dure onproductieve werkuren, en medewerkers met meerdere kwalificaties of pools van hulpkrachten vergroten het reactievermogen door afdelingsoverstijgende inzetbaarheid. Een voorwaarde is dat de personeelsplanning voorbij gaat aan de kwantitatieve benadering ("hoeveel uren?") en ook de kwalitatieve component meeweegt, en dus rekening houdt met strategische en operationeel relevante kwalificaties. Zo bouw je een ademende organisatie op, met agile personeelsprocessen.

Een medewerkergerichte werkomgeving bieden


Als medewerkers kunnen vertrouwen op hun roosters, kunnen ze plannen. Dat maakt jou als werkgever aantrekkelijker, net als een flexibele aanpak en de mogelijkheid om actief mee te werken aan de roostering. Met een uitgebalanceerd pakket aan deeltijd- en voltijdmodellen, dat aansluit op de verschillende levensfasen van jongere en oudere medewerkers, versterk je de employer branding in alle segmenten van je personeelsbestand. In de strijd om talent is een toekomstbestendige arbeidsorganisatie een doorslaggevende factor voor succes. Uit recent onderzoek van IWG blijkt bijvoorbeeld dat 83 procent van de ondervraagden de voorkeur geeft aan werkgevers die flexibele werktijden ondersteunen. 

Klaar voor een betere personeelsplanning

 • Een personeels- en klantgerichte werkorganisatie
 • Diepgaand inzicht in capaciteiten
 • Optimalisatie van de opbouw van het personeelsbestand
 • Agile processen voor een flexibelere bedrijfsvoering
 • Continue verbetering van de planning
 • Versterking van het concurrentievermogen
   

Wij adviseren je graag
 

 • Aanvraag
 • Callback
 • Contact