Strategische personeelsplanning 

Lange termijn planning van personeelsbehoeften

In het domein van personeelsbeheer speelt strategische personeelsplanning een cruciale rol bij het behouden van concurrentievoordeel, het aanpakken van het tekort aan gekwalificeerd personeel en het vestigen van duurzame werkwijzen.

Maak gebruik van ATOSS om een blijvend concurrentievoordeel te behalen, waardoor u kunt:

 • Een werkomgeving bevorderen die gericht is op medewerkers en klanten
 • Uitgebreide transparantie krijgen in personeelscapaciteitsniveaus
 • Agile processen mogelijk maken voor verbeterde ondernemersflexibiliteit

Ben je klaar om dieper in de wereld van strategische HR-planning te duiken? Ontdek meer over lange termijn planning, efficiënt beheer en ontwikkeling van personeel in onze whitepaper.

Download onze whitepaper

De lange termijn inzichtelijk

Optimalisatie van planningen én het personeelsbestand zijn belangrijke trends volgens Bain & Company. Hierbij kun je onder andere denken aan een slimme combinatie van fulltimers, parttimers en ondersteunende schil, met complementaire beschikbaarheden, werktijdmodellen en kwalificaties. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar passende leidinggevende structuren en doorstroming, door regelmatig de mix van lager, midden- en hoger management aan te passen. Zo ben je ook op de lange termijn in staat om piekdrukte aan te kunnen en kun je vroeg inspelen op strategische veranderingen in het bedrijfsmodel. 

ATOSS Kunde Deutsche Telekom

Positieve winkelervaringen voor onze klanten, aantrekkelijke werktijden voor onze medewerkers - digitaal workforce management ondersteunt ons optimaal bij beide strategische doelen.

Oliver Gerz
Division Manager Retail Solutions, Deutsche Telekom Verkoop particuliere klanten

Strategische capaciteitsplanning

Een andere uitdaging als het gaat om de personeelsplanning: de capaciteitsplanning. Het draait hierbij om het zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten van de personeelscapaciteit en de behoefte. Hierbij draait het om effectief en efficiënt inspelen op wisselende opdrachtvolumes en schommelende hoeveelheden bezoekers of klanten. Sterke algoritmes en de juiste data helpen om hierop te reageren zodat je passende maatregelen kunt nemen in de personeelsplanning. Het resultaat: structureel minder personeelskosten, een hogere omzet en een stijging van het serviceniveau. 

Flexibiliteit vergroten en vaardigheden uitbreiden

Als de planning aansluit op de hoeveelheid werk, kan een bedrijf veel flexibeler werken. Er worden zo minder overuren of onproductieve leegloopuren gemaakt wat kosten scheelt. Daarbij kunnen medewerkers met meerdere kwalificaties maar ook de inzet van uitzendkrachten het reactievermogen vergroten doordat ze op meerdere afdelingen ingezet kunnen worden. Een voorwaarde is dat de personeelsplanning verder gaat dan de kwantitatieve benadering ("hoeveel uren?") en ook de kwalitatieve component meeweegt, en dus rekening houdt met strategische en operationeel relevante kwalificaties. Zo bouw je een flexibele organisatie op, met agile personeelsprocessen.

Een medewerkergerichte werkomgeving bieden

Als medewerkers kunnen vertrouwen op hun roosters, kunnen ze plannen. Dat maakt jou als werkgever aantrekkelijker, net als een flexibele aanpak en de mogelijkheid om actief mee te werken aan de werkschema’s. Met een uitgebalanceerd pakket aan deeltijd- en voltijdmodellen, dat aansluit op de verschillende levensfasen van jongere en oudere medewerkers, versterk je de employer branding in alle segmenten van je personeelsbestand. In de strijd om talent is dat een doorslaggevende factor voor succes. Uit recent onderzoek van IWG blijkt bijvoorbeeld dat 83 procent van de ondervraagden de voorkeur geeft aan werkgevers die flexibele werktijden ondersteunen. 

Klaar voor een betere personeelsplanning

 • Een personeels- en klantgerichte werkorganisatie
 • Vergaand inzicht in capaciteiten
 • Optimalisatie van de opbouw van het personeelsbestand
 • Agile processen voor een flexibelere bedrijfsvoering
 • Continue verbetering van de planning
 • Versterking van het concurrentievermogen
   

Wij adviseren je graag
 

 • Aanvraag
 • Callback
 • Contact