Digitalisering van tijd- en aanwezigheidsbeheer 

Efficiënt beheer van werktijden

Heb je moeite met aanwezigheidsregistraties, urenstaten en de complexiteit van arbeidswetgeving? Ontdek hoe ATOSS-oplossingen je kunnen helpen bij het bereiken van precisie in tijd- en aanwezigheidsbeheer: 

 • Verbeterde kostenbeheersing voor alle tijdgerelateerde zaken
 • Gedetailleerde mapping van nalevingsvereisten
 • Toegenomen transparantie door inzichtelijke rapportage 

Ontdek waarom strategisch absentiemanagement zo belangrijk is en hoe je het zo effectief mogelijk kunt opzetten.

Download onze whitepaper

Meer mogelijkheden met een uniforme database 


Dubbel gegevens bijhouden hoeft niet meer. Door het beheer van werktijden goed te digitaliseren, bewerk je de stamgegevens één keer – en daarna heb je altijd een database die klopt. Personeelsgegevens, arbeidstijdmodellen en kwalificaties zijn allemaal centraal geregistreerd. En als er iets wordt gewijzigd, zijn de actuele gegevens in real-time beschikbaar voor gekoppelde systemen, inclusief de roosterplanner.
 

Betrouwbare compliance

Soms wordt het wat veel: wet- en regelgeving, CAO's, bedrijfsakkoorden, nationale en internationale feestdagen... Met digitaal tijdmanagement houd je automatisch overal rekening mee en ontvang je direct een waarschuwing als er een overtreding dreigt. Zo is de compliance van je roosters altijd op orde. Een uitgebreid machtigingssysteem voorkomt hierbij ongeoorloofde toegang tot personeelsgegevens.

Volledige automatisering van het tijdmanagement


Gelden er bepaalde limieten voor de urensaldi? Krijgen medewerkers een toeslag voor nachtdiensten? Moeten geanalyseerde gegevens handmatig worden overgedragen? Zet procesautomatisering in om arbeidstijdgegevens efficiënt te verwerken, beoordelen en analyseren, van de registratie tot aan de overdracht naar de salarisadministratie. 
 

Zitat ebm-papst

Onze nieuwe oplossing voor Workforce Management werkt door op verschillende punten. Het helpt ons om moderne werkconcepten efficiënt in de praktijk te brengen. En tegelijkertijd kunnen we onze mensen in de productie flexibeler aansturen.

Markus Löw
Hoofd Personeelsdiensten, ebm-papst

Meer transparantie over arbeidstijdgegevens

Wat is de verhouding tussen de geplande en gemaakte uren van je medewerkers? Wie heeft er min-uren en wie moet er juist overuren afbouwen? Hoe zit het met de verlofdagen in het bedrijf of op een specifieke afdeling? Wat zijn de verzuimcijfers? Digitaal tijdmanagement geeft leidinggevenden en managers in real-time inzicht in alle data. Daarnaast kunnen gegevens geautomatiseerd worden samengevat in heldere rapporten. Ook kan je instellen dat bepaalde doelgroepen automatisch regelmatige analyses ontvangen

 

Arbeitszeiterfassung hände tippen auf einem Laptop

Digitalisering voor de 21e eeuw 

Digitale workflows maken HR-processen beduidend efficiënter, inclusief aanvragen voor verlof, vakantiedagen of thuiswerkdagen, dienstreizen, bijscholingen en zelfs complexe processen rondom meerwerk. In een bedrijf met 1000 medewerkers besteedt de HR-afdeling per jaar 8000 uur alleen al voor de handmatige verwerking van de vakantieplanning. Betrek medewerkers met self services en mobiele apps actief bij het tijdmanagement en zorg voor een merkbare vermindering van de hoeveelheid administratiewerk. 

Kosten en projecten altijd in beeld 


Controlling krijgt het een stuk makkelijker als werktijden direct worden toegewezen aan kostenplaatsen of kostensoorten, projecteigenaren, opdrachten of projecten. Met dit soort gegevens kan worden berekend of projecten of opdrachten rendabel zijn in verhouding tot de geïnvesteerde tijd, of hoe efficiënt de verschillende afdelingen hun tijd gebruiken.

Arbeidstijden kunnen tot op de minuut nauwkeurig worden geboekt op specifieke kostenplaatsen, kostensoorten, opdrachten of projecten. Controlling krijgt zo meer inzicht en kan goed gefundeerde analyses maken. Je ziet met één druk op de knop hoeveel tijd er nodig is om een bepaalde dienst te leveren, of het rendement van een project in verhouding staat met de geïnvesteerde tijd, en hoe efficiënt de verschillende afdelingen werken. En zo zie je ook waar er nog winst te behalen is.
 

Klaar voor digitaal tijdmanagement

 • Eén uniforme database
 • Compliance met wet- en regelgeving
 • Meer transparantie door heldere rapporten 
 • Minder routinetaken 
 • Zeggenschap voor het personeel via self services en app
 • Meer kostenbeheersing rondom werktijden

Nu contact opnemen

FAQ over tijd- en aanwezigheidsbeheer

 • Wat omvat digitaal tijdmanagement en waarom is het belangrijk?

  Digitaal tijdmanagement houdt in dat technologie wordt gebruikt om werkuren en taken effectief te beheren. De betekenis ervan ligt in het vermogen om operaties te stroomlijnen, de productiviteit te verbeteren en een gezondere werk-privébalans te bevorderen. Door digitale tools en systemen te gebruiken, kunnen organisaties middelen optimaliseren, handmatige inspanningen minimaliseren en medewerkers in staat stellen efficiënter te werken.

 • Hoe draagt een eendatabase bij aan tijdbeheer?

  Een eendatabase speelt een cruciale rol in tijdbeheer door alle relevante informatie met betrekking tot werkuren en taken te centraliseren. Deze consolidatie maakt directe toegang tot realtime gegevens mogelijk, wat bijdraagt aan meer geïnformeerde besluitvorming. Of het nu gaat om planning, het volgen of analyseren van activiteiten van de workforce, een eendatabase biedt een alomvattend overzicht van de operaties, wat bijdraagt aan gestroomlijnde planning en uiteindelijk de optimalisatie van resource toewijzing en productiviteit verbetert.

 • Hoe draagt digitaal tijdmanagement bij aan naleving van wet- en regelgeving?

  Digitaal tijdmanagement is een krachtig instrument om te zorgen voor naleving van arbeidswetten en -voorschriften. Het blinkt uit in het handhaven van nauwkeurige en gedetailleerde gegevens van de werkuren, pauzes en overuren van medewerkers. Door deze processen te automatiseren, verminderen organisaties het risico op fouten en zorgen ze voor naleving van de wettelijke vereisten. Dit vermindert niet alleen compliance-gerelateerde risico's, maar bevordert ook een eerlijke en transparante werkomgeving.

 • Hoe kan tijdmanagement helpen bij het verminderen van routinetaken?

  Tijdmanagementoplossingen verlichten de last van routinetaken door verschillende processen zoals tijdregistratie, planning en rapportage te automatiseren. Door deze repetitieve activiteiten over te dragen aan digitale tools, kunnen medewerkers hun inspanningen richten op waardevollere en strategische taken. Dit verbetert niet alleen de algehele productiviteit, maar verhoogt ook de jobtevredenheid en betrokkenheid van medewerkers.

 • Hoe krijgen medewerkers meer controle over hun werkuren via selfservices en apps?
   

  Door de integratie van selfservicefunctionaliteiten en mobiele applicaties krijgen medewerkers meer autonomie in het beheren van hun werkuren. Ze kunnen eenvoudig toegang krijgen tot hun schema's, verlof aanvragen en hun werkuren in realtime volgen. Deze empowerment bevordert een gevoel van eigenaarschap over de balans tussen werk en privé, wat leidt tot een grotere jobtevredenheid en een verbeterd algeheel welzijn.

 • Hoe draagt tijd- en aanwezigheidsmanagement bij aan kostenbeheersing met betrekking tot werkuren? 

  Tijd- en aanwezigheidsmanagementtools zijn van onschatbare waarde voor het verkrijgen van inzicht in arbeidskosten. Door gegevens met betrekking tot werkuren te analyseren, kunnen organisaties kostenfactoren identificeren, resourceallocatie optimaliseren en proactief hun budget beheren. Deze op data gebaseerde aanpak stelt organisaties in staat niet alleen uitgaven te beheersen, maar ook de efficiëntie van de workforce te verbeteren en zich aan te passen aan veranderende eisen, wat uiteindelijk leidt tot beter kostenbeheer en financiële duurzaamheid.

 • Wat zijn de voordelen van het gebruik van ATOSS-software voor tijdmanagement?

  ATOSS-software excelleert in tijdmanagement en workforce-optimalisatie door gepersonaliseerde oplossingen, realtime inzichten, vraagvoorspelling, nalevingseenvoud en employee empowerment te bieden. Met ATOSS kunnen organisaties de software naadloos aanpassen aan hun unieke behoeften, realtime inzicht krijgen in arbeidskosten, resourceallocatie optimaliseren via vraagvoorspelling en werkroosters stroomlijnen voor verhoogde efficiëntie. ATOSS vereenvoudigt naleving van arbeidswetten, geeft medewerkers zelfbedieningsopties en biedt inzichten in kostenbeheersing, wat resulteert in verhoogde productiviteit en een concurrentievoordeel. Als betrouwbare partner zorgt ATOSS ervoor dat organisaties gedijen in de dynamische zakelijke omgeving van vandaag.

Wij adviseren je graag

 

 • Aanvraag
 • Callback
 • Contact